Informacija o notifikaciji tehničkih propisa za proizvode i usluge informacijskog društva država članica EU

Temeljem Uredbe o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva („Narodne novine“ br. 2015/105) u privitku dostavljamo Izvješće o notificiranim nacrtima tehničkih propisa za proizvode (industrijske, poljoprivredne i ribarske) i usluge informacijskog društva država članica EU koje smo zaprimili putem Informacijskog sustava TRIS Europske komisije i koje su prevedene na hrvatski jezik te sve hitne postupke i fiskalne mjere.

 

Broj notifikacije

Naziv propisa

Interni rok

2022/410/EE

Estonija

Kriteriji za prestanak statusa otpada za drvnu sječku koja se upotrebljava kao gorivo proizvedeno od drvnog otpada

                   13.9.2022.

 

Molimo da informaciju o notifikaciji propisa sukladno nadležnosti proslijedite na znanje i analizu mjerodavnim službama te dodatno zainteresiranim stranama za koje smatrate da predmetni propis utječe odnosno mogao bi utjecati.

Komentare i mišljenja treba dostaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a u kopiju staviti Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 17. lipnja 2022.

Osnovne informacije o sadržaju i razlozima donošenja propisa (Tekst poruke) i tekst nacrta propisa dostupni su putem poveznica te je navedeno vrijeme razdoblja mirovanja u kojem roku na iste države članice EU i Europska komisija mogu podnijeti svoje primjedbe (komentar ili detaljno mišljenje).

Slijedom navedenog komentar se putem Informacijske središnjice za provedbu Postupka 98/34 (2015/1535) (u daljnjem tekstu: Informacijska središnjica) može podnijeti najkasnije deset (10) radnih dana prije naznačenog isteka razdoblja mirovanja ukoliko ima primjedbi na notificirani tekst nacrta propisa za koji se smatra da je u skladu s pravom Europske unije, ali za koji se želi dodatno tumačenje odnosno više informacija o njegovoj provedbi.

Detaljno mišljenje može se podnijeti ukoliko se smatra da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog društva ili slobodi poslovnog nastana operatera usluga u okviru unutarnjeg tržišta Europske unije. Detaljno mišljenje potrebno je dostaviti Informacijskoj središnjici najkasnije petnaest (15) radnih dana prije isteka navedenog roka razdoblja mirovanja.

Napominjemo da za nacrte propisa koji su notificirani po hitnom postupku nije predviđeno razdoblje mirovanja te je za predmetne nacrte propisa eventualne primjedbe potrebno dostaviti žurno.

Jednako tako, razdoblje mirovanja nije predviđeno za notificirane nacrte tehničkih propisa označenih kao „fiskalne ili financijske mjere“. Pri tome fiskalni odnosno financijski aspekti „fiskalnih ili financijskih mjera” ne podliježu procjeni država članica. Zbog toga je ocjenu „fiskalne ili financijska mjere“ potrebno ograničiti na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila o uslugama koje sadržava, a detaljno mišljenje ili komentar mogu biti povezani samo s aspektima mjere koji bi mogli ometati trgovinu ili, kada je riječ o propisima koji se odnose na usluge, slobodno kretanje usluga ili slobodu poslovnog nastana operatera usluga.

Komentar ili detaljno mišljenje na nacrt propisa druge države članice EU u postupku notifikacije mogu putem Informacijske središnjice podnijeti i profesionalne organizacije i udruženja te zainteresirana javnost uz prethodnu potvrdu tijela državne uprave nadležnog za područje koje se uređuje nacrtom propisa. Doprinos za pojedini nacrt propisa koji je u postupku notifikacije, tvrtke odnosno poslovna udruženja mogu uputiti i izravno Europskoj komisiji putem web stranice Europske komisije - Sprječavanje tehničkih prepreka u trgovini. Više informacija o mogućnostima doprinosa dionika izravno Europskoj komisiji dostupno je putem poveznice „Neka se čuje Vaš glas

Prikupljanje podataka radi novih načina informiranja obrtnika

Otvorite upitnik

Cilj upitnika u prilogu je prikupljanje dodatnih podataka o obrtima, koji su potrebni radi novih načina informiranja obrtnika, a to su SMS poruke i obavijesti putem e-pošte te radi razvijanja programa i usluga koje će unaprijediti položaj i status obrta i obrtništva u našem društvu.


Pored toga, podaci iz upitnika potrebni su i radi kvalitetne pripreme za projekte Europske unije te ažuriranje baze izvoznika. Popunjene te potpisom i pečatom ovjerene upitnike dostavite na adresu svog udruženja, koja glasi:

UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

KUKULJEVIĆEVA 13/II

42000 VARAŽDIN

ili na:

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje korisničko iskustvo na našoj web stranici. Pod linkom "Opširnije" možete saznati više o kolačićima koje upotrebljavamo, svrhu i mogućnosti korištenja, a za nastavak pregleda i korištenja stranica, kliknite na “Razumijem”