UPLATNI RAČUNI, OSNOVICE I STOPE 

 
 

 

 

20. 01. 2005.

Obvezni doprinosi za obrtnike

Obveznici koji porez plaćaju prema dohotku utvrđenom po poslovnim knjigama Osnovica 
3.864,25 kn
Svrha uplate Stopa (%) Mj. svota (kn) Uplatni račun Poziv na broj odobrenja
Doprinos za mirovinsko osiguranje – I. stup

15,00

579,64

Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8214–MBG–501
Doprinos za mirovinsko osiguranje – II. stup 5,00 193,21 Regos
1001005-1700036001
22  2046–MBG–501
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 15,00 579,64 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8478–MBG–501
Posebni doprinos za prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti 0,50 19,32 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8591–MBG–501

 

Obveznici koji porez plaćaju prema paušalnom dohotku

Osnovica 
3.269,75 kn

Svrha uplate Stopa (%)

Mj. svota (kn)

Uplatni račun Poziv na broj odobrenja
Doprinos za mirovinsko osiguranje – I. stup

15,00

490,46 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8214–MBG–501
Doprinos za mirovinsko osiguranje – II. stup 5,00 163,49 Regos
1001005-1700036001
22  2046–MBG–501
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 15,00 490,46 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8478–MBG–501
Posebni doprinos za prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti 0,50 16,35 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8591–MBG–501

 

Obveznici koji plaćaju porez na dobit, a ne isplaćuju poduzetničku plaću ili je isplaćuju u iznosu manjem od najniže propisane osnovice

Osnovica 
6.539,50 kn

Svrha uplate Stopa (%)

Mj. svota (kn)

Uplatni račun Poziv na broj odobrenja
Doprinos za mirovinsko osiguranje – I. stup

15,00

980,93 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8214–MBG–501
Doprinos za mirovinsko osiguranje – II. stup 5,00 326,98 Regos
1001005-1700036001
22  2046–MBG–501
Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 15,00 980,93 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8478–MBG–501
Posebni doprinos za prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti 0,50 32,70 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8591–MBG–501

Povratak na vrh stranice

Razdoblje uplate u pozivu na broj odobrenja označava se na primjer sa 501, što znači: 5 = godina 2005., a 01 = mjesec siječanj. Taj podatak slijedi iza MBG i može biti upisan, ali nije obvezan.

Osnovice u tablicama su najniže mjesečne osnovice, a najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 35.670,00 kuna.

Izbor više osnovice

Ako obrtnik ne želi biti osiguran po najnižoj obveznoj osnovici, može izabrati jednu od šest mogućih viših osnovica, koje su umnožak prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kolovoza 2004. godine i koeficijenata od 1 do 6. Za 2005. godinu viša osnovica može se izabrati između šest slijedećih osnovica:

  5.945,00 kuna,
11.890,00 kuna,
17.835,00 kuna,
23.780,00 kuna,
29.725,00 kuna,
35.670,00 kuna.

Zahtjev za plaćanje doprinosa na višu osnovicu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave, koja temeljem toga donosi rješenje u upravnom postupku. Izabrana viša osnovica primjenjuje se za obračun svih doprinosa.

Obvezni doprinosi kod obrta uz radni odnos

Za obrtnike – obveznike poreza na dohodak, koji djelatnost obrta obavljaju uz radni odnos, osnovica za obvezne doprinose je dohodak iskazan u poslovnim knjigama za 2005. godinu, a najviše u iznosu od 3.864,25 kuna za jedan mjesec (razmjerno vremenu za koje se osnovica utvrđuje) odnosno najviše 46.371,00 kuna godišnje.

Povratak na vrh stranice

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Ovaj doprinos plaća se temeljem odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju (NN 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04) i odredbi Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (NN 147-02, 175-03 i 177/04) za osobe koje odlaze na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana i to u države s kojima Republika Hrvatska ima sklopljene odnosno preuzete ugovore o socijalnom osiguranju, a to su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Francuska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.

Osnovica 2.080,75 kn

Svrha uplate Stopa (%)

Mj. svota (kn)

Uplatni račun Poziv na broj odobrenja
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 20,00 416,15 Državni proračun RH 1001005-1863000160 22  8443–MBG–ioRSm

Oznaka ioRSm u pozivu na broj odobrenja kod ovog doprinosa označava identifikator obrasca R-S. Tu oznaku, kao i MBG potrebno je zamijeniti odgovarajućom brojčanom oznakom. Oznaka ioRSm dobit će svoju zamjenu na način da ćemo upisati, na primjer, 501, što znači da brojka 5 = godina 2005, a brojka 01 = prvi obrazac R-Sm u godini koju smo označili prethodnim brojem. Taj podatak slijedi iza MBG i obvezno se upisuje. Ako se isplaćuju plaće radnicima potrebno je voditi računa o broju koji označava broj obrasca, jer se ne podudara sa brojem mjeseci s obzirom da predstavlja redni broj ispostavljenog R-Sm obrasca.

Ako se ovaj doprinos plaća za razdoblje kraće od mjesec dana, potrebno je izračunati osnovicu za jedan dan, prema broju dana u mjesecu i to:

Broj dana u mjesecu Osnovica za jedan dan Svota doprinosa 
za jedan dan
31 dan 67,12 kn 13,42 kn
 30 dana 69,36 kn 13,87 kn
 28 dana 74,31 kn 14,86 kn

Rok uplate  

Za sve obvezne doprinose tekućeg mjeseca rok za uplatu je do 15. dana idućeg mjeseca (npr. doprinose za siječanj 2005. godine treba platiti do 15. 02. 2005. godine itd.).


Izvor podataka:

  • Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (NN 147-02, 175-03 i 177/04);

  • Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu (NN 167/04);

  • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2005. godini (NN 186/04);

  • Zakona o zdravstvenom osiguranju (NN 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04).


Povratak na vrh stranice